PRINCIPII DE BAZA PRIVIND ACCESUL SI UTILIZAREA RONAVEC

Date fiind importanta datelor de cercetare, necesitatea protejarii acestora si mai ales a genotipurilor cu autenticitate și valoare biologică ridicată pe de o parte, dar si complexitatea echipamentelor de la nivelul laboratoarelor propuse, politica de acces pentru utilizatorii

RONAVEC va urmarii doua directii, anume:

- accesul la datele de cercetare digitalizate – prin Data Research Management Plan si resursele informatice propuse

- accesul fizic la echipamentele de cercetare si conservare de la nivelul RONAVEC

Principiul de baza este asigurarea unui acces deschis la datele si rezultatele cercetarii si/sau la facilitatile RONAVEC pentru toti utilizatorii institutii publice, cu respectarea conditiilor de securitate si siguranta prevazute mai jos. Pentru utilizatorii privati accesul la datele de cercetare si rezultatele acesteia si/sau la facilitatile RONAVEC se va face pe baza unor tarife de acces minimale, stabilite in functie de nivelul de importanta si complexitate a datelor si/sau in functie de costurile de utilizare. Aceaste tarife vor fi stabilite dupa realizarea Studiului de Fezabilitate a investitei in acord cu prevederile analizei cost-beneficu care va fi parte integranta din acesta. Veniturile obtinute din aplicarea acestor tarife/taxe vor contribui la asigurarea sustenabilitatii infrastructurii de cercetare. Accesul la date, facilitati, documente etc care ar putea pune in pericol protejarea fizica si intelectuala a resurselor genetice de la nivelul RONAVEC va fi strict monitorizat si restrictionat pentru utilizatori externi.

POLITICA DE ACCES