plan de implementare

Prezentul PLAN de IMPLEMENTARE pentru infiintarea unei noi infrastructuri de cercetare - RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre, urmareste Ciclul Proiectului si evidentiaza toate demersurile necesare, responsabilitatile, librabile aferente, resursele, tintele si termenele previzionate pentru asigurarea unei implementari eficiente si eficace a proiectului. Avand in vedere complexitatea RONAVEC si efortul bugetar aferent, realizarea eficienta, eficace si sutenabila a proiectului propus sa va baza in special pe accesarea fondurilor nerambursabile FEDR, prin POCIDIF 2021-2027. Dorindu-se a fi o mare infrastructura de cercetare – RONAVEC, asa cum se intampla la nivel international si european, prin anvergura investitiilor si a costurilor de operare va depinde cel putin pana la faza de operare de finantare publica, proiectul in sine fiind unul de interes public,

negenerator de venituri in sensul regelmentarilor U.E. pentru acest tip de investitii.

 PLAN DE IMPLEMENTARE

BUGET

PLAN OPERAŢIONAL

Faza de proiect/proiectare

cuprinde o perioada de 18 luni, primele 6 luni presupunand realizarea unor activitati de pregatire a resurselor necesare si a cadrului tehnic in vederea elaborarii Dosarului Cererii de Finantare pentru accesarea POCIDIF 2021-2027, iar urmatoarele 12 luni semnarea contractului de finatare si elaborarea tuturo documentatiilor necesare proiectarii si executiei investitiei

Faza de constructie

cuprinde o perioada de 24 de luni, incepand cu atribuirea contractului de executie, demararea tutur lucrarilor necesare, asigurarea echiparilor, echipamentelor si dotarilor propuse pentru asigurarea realizarii investitiei atat din punct de vedere structural cat si functional 

Faza de operare

este previzionata pe o perioada de 60 de luni ( perioada de monitorizare a proiectelor) si presupune operationalizarea tuturor proceselor de lucru prevazute la nivelul RONAVEC, obtinerea tuturor avizelor si acreditarilor necesare functionarii, asigurarea resurselor materiale si umane necesare, initierea/demararea activitatilor de cercetare pentru care investitia a fost implementata si indepinierea scopului, a obiectivelor si obtinerea impactului estimat prin proiect