Structura management    

Fiind o noua Infrastructura de Cercetare RONAVEC – RO National Vegetal Genetic Resources Centre va opera in coordonarea Bancii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău (Banca).

In acest sens managementul RONAVEC va fi asigurat prin structura de conducere a Băncii atat in faza de proiect si construcție cât si in faza de operare.

Conducerea Băncii este asigurată de:

a) consiliul de administrație format din 5 membri;

b) director.

Din componența consiliului de administrație fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant din partea Facultății de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, președintele consiliului științific, directorul Băncii, care este și președintele consiliului de administrație, și un specialist în domeniu, din cadrul Băncii.

Astfel, in faza de proiect si constructie, prin mandat de la Consiliul de Administratie, managementul executiv va fi asigurat de catre Directorul Băncii iar activitatea stiintifica va fi coorodnata de Presedintele Consiliului Științific. Acestia, impreuna cu echipa de implementare propusă, vor asigura  elaborarea tuturor documentele necesare și vor întreprinde toate demersurile pentru infiintarea RONAVEC. Pe intreaga perioada de proiectare si construcție, directorul Băncii impreuna cu Presedintele Consiliului Științific vor raporta către Consiliul de Administrație progresul implementarii impreuna cu documentele justificative aferente.

Echipa de implementare propusa de Bancă pentru faza de proiect si constructie:

1.     Dr. Ing. Cercetător Ştiinţific grad. I, Costel VÎNĂTORU - Director

2.     Drd. Ing. Cercetător Ştiinţific, Bianca MUŞAT - Presedintele Consiliului Științific – Coordonator științific

3.     Drd. Ing. Cercetător Ştiinţific, Camelia BRATU – Expert

4.    Ing. Cercetător Ştiinţific, Geanina NEGOŞANU – Expert

5.    Asistent cercetare,Ing. Cristian ŞOMOIAG – Asistent

6.    Economist, Carmen ȘOMOIAG – expert financiar

 

Pentru eficientizarea managementului implementarii, mai ales in contextul accesarii de fonduri nerambursabile, în faza de proiect si construcție echipa de implementare va fi completata prin angajarea sau contractarea unor servicii externalizate in scopul asigurarii a cel puțin următoarelor tipuri de experți:

2 Experti accesare si implementare fonduri europene – expertiza de minim 5 ani in accesarea si implementarea proiectelor cu finantarea nerambursabila ( elaborarea dosare cerere de finantare, elaborarea cererii de plata/rambursare/prefinantare, elaborare raporte de progres, managementul contractelor cu finantare nerambursabila. Va consitui un avantaj expertiza in proiecte de infrastructura, proiecte de cercetare si/sau o buna cunoastere a mediului de cercetare si a mediului universitar.

1 Expert achiziții publice  - expertiză de minim 5 ani in derularea procedurilor de achiziții publice in cadrul unor Autoritati Contractante. Va constitui un avantaj expertiza în derularea procedurilor de achiziții în cadrul unor proiecte cu finantare nerambursabila, o buna cunoastere a mediului de cercetare si/sau universitar.

În faza de operare, RONAVEC va funcționa sub coordonarea Președintelui Consiliului  Științific, aflat in subordinea Directorului Băncii, pe structura unor comparnimente specializate deservite de următoarea schema de personal:

 - Compartiment explorarea, inventariere, colectare resurse fitogenetice: 

1Cercetator Sef Compartiment

3 Cercetatori

 - Compartiment cercetare-dezvoltare:

1 Cercetator sef compartiment

6 Cercetatori

 - Compartiment conservare resurse fitogenetice:

1 Cercetator sef de compartiment

3 Cercetatori

 - Compartiment comunicare si programe, parteneriate, servicii consultanta:

1 Sef birou protocoale distribuție-schimb semințe

2  Experti protocoale distribuție-schimb semințe

1 Expert comunicare si relații publice

1 Expert dezvoltare programe si servicii de consultanță

1 Asistent secretariat

 - Compartiment juridic:

1 Expert juridic

 - Compartiment economic:

1 Economist sef compartiment economic

1 Economist – contabilitate / CFP

 - Compartiment achiziții, resurse umane, administrativ:

1 Sef compartiment  - coordonator administrativ

1 Expert resurse umane

1 Expert achiziții publice

4 Muncitori/tehnicieni

 

Consiliul Stiințific format din cercetatorii mai sus prezentati, sub coordonarea Presedintelului Consiliului Stiințific va actualiza permanent Agenda Stiințifica a RONAVEC si se va asigura ca prevederile acesteia vor fi integrate in Strategia de Cercetare a insituției coordonatoare (Banca) aprobata de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Ordin de Ministru in acord cu prevederile art. 5 din HG 690/2019.

Intreag activitate a RONAVEC in faza de operare coordonata de Presedintele Consiliului Științific va fi raportata prin Directorul Bancii Consiliului de Administratie impreuna cu documentel justificative aferente.